Technika
cięcia metalu

technika cięcia metalu

Cięcie metalu jest procesem technologicznym, którego poprawne wykonanie jest niezwykle istotne w kontekście całej jego obróbki. Stanowi podstawę do dalszych etapów, więc ważne jest, aby było wykonane właściwie. Aby zapewnić dobrą jakość krawędzi po obróbce, precyzję wymiarów i uniknąć defektów, należy właściwie dobrać zarówno metodę cięcia, jak i jego parametry. 

Wybór sposobu cięcia będzie zależał m.in. od rodzaju metalu, jego grubości oraz oczekiwanego efektu obróbki. Nie ma jednego najlepszego, który sprawdziłby się w każdej sytuacji. Zasadniczo metody cięcia można podzielić ze względu na to, czy jest ono wykonane na zimno, czy na gorąco oraz w zależności od zastosowanych narzędzi.

Rodzaje i metody cięcia metalu

Metody cięcia metalu na zimno nie wpływają na właściwości fizyczne i chemiczne obrabianego metalu. Przede wszystkim stosuje się w tym obszarze obróbkę skrawaniem lub tłoczeniem, rzadziej strumieniem wody, a metodą kuźniczą wyłącznie w przypadku elementów w czasie kucia.

Zastosowanie metod cięcia metalu na gorąco powoduje, że struktura obrabianego metalu ulega utlenieniu na ciętych krawędziach. Metody stosowane do cięcia na gorąco to cięcie elektroerozyjne oraz cięcie łukowe.

Metody mechaniczne (na zimno) z oczywistych względów mają znacznie dłuższą tradycję. W dalszym ciągu są również częściej stosowane. Głównie ze względu na dobry stosunek ich ceny do jakości osiąganych rezultatów (czasem trudnych do osiągnięcia przy zastosowaniu nowoczesnych technologii).

technika cięcia metaluObróbka skrawaniem (ubytkowa) jest podstawową metodą obróbki metali. Obejmuje wiele sposobów, co zapewnia szerokie możliwości jej zastosowania. Obejmuje:
– przecinanie (cięcie konwencjonalne),
– toczenie,
– frezowanie,
– wiercenie,
– szlifowanie,
– przeciąganie.

Daje to bardzo szerokie spektrum możliwości kształtowania i obrabiania metalu. Każda z wymienionych metod może być zautomatyzowana lub nie.

Obróbka tłoczeniem (plastyczna) wykorzystywana jest przede wszystkim do cięcia metali o małej grubości, jak blachy czy taśmy. Polega na cięciu z wykorzystaniem krawędzi tnących pras lub nożyc. Obejmuje:
– wycinanie,
– odcinanie (przecinanie),
– nacinanie,
– okrawanie,
– dziurowanie.

Jak widać, metody obróbki mechanicznej metalu zapewniają niemalże nieograniczone możliwości oraz właściwą jakość wykonania. Jest tak jednak wyłącznie pod warunkiem poprawnego doboru zarówno sposobu i parametrów obróbki oraz zastosowanych narzędzi. Dlatego ostateczny efekt zależy przede wszystkim od wiedzy, doświadczenia i warsztatu wykonawcy.

Zainteresowani ofertą?
Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Przewiń do góry