Sposoby spawania stali nierdzewnej

 

sposoby spawania stali nierdzewnej

sposoby spawania stali nierdzewnejStal nierdzewna jest materiałem niepodatnym na korozję. Stąd jej szerokie zastosowanie chociażby w przemyśle chemicznym, naftowym czy przetwórstwie żywności. W artykule zawarto kilka słów odnośnie kwestii jakie są sposoby spawania stali nierdzewnej.

Wybierając metodę spawania stali nierdzewnej, trzeba w pierwszej kolejności kierować się kryterium analizy właściwości metalu bazowego. Zaleca się też zweryfikowanie zawartości ferrytów. W odniesieniu do niektórych kategorii stali nierdzewnej spawanie będzie wykluczone. Spawalność zależna jest bowiem od składu chemicznego. Istotne znaczenie ma też to, czy spawaniu będzie podawana stal ferrytyczna, austenityczna czy może martenzytyczna. W analizie właściwości materiału pomocne będą tabele spawalności.

Spawanie stali nierdzewnej metodą MIG

Ciało w tej metodzie jest kreowane przez łuk, który jest zajarzony pomiędzy wykonanym z metalu drutem elektrodowym a spawanym elementem. Elektrod ulega zużyciu. Zaletą omawianej metody jest gęstość prądu spawania, co gwarantuje głęboki przetop. Spawanie tą metodą uznawane jest za wydajne. Spawanie metodą MIG specyfikuje się takimi parametrami, jak:

  • napięcie łuku,
  • średnica drutu elektrodowego,
  • rodzaj gazu ochronnego,
  • rodzaj prądu i jego natężenie.

Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG

spawanie stali nierdzewnejMetoda TIG umożliwia zespawanie elementów o grubości od części dziesiętnych mm do kilkuset mm. Zwykle spawanie dokonywane jest ręcznie. Spawanie TIG wykorzystuje się chociażby podczas prac montażowych. Metoda stosuje prąd stały o ujemnej biegunowości. Do najważniejszych jej zalet zalicza się przede wszystkim: stabilność łuku, elastyczność lica spoiny czy brak rozprysków. Dla metody TIG charakterystyczne będą takie elementy, jak np.:

  • napięcie łuku,
  • szybkość spawania, rodzaj prądu oraz jego natężenie,
  • średnica materiału dodatkowego.

Dobór optymalnej sposobu spawania stali nierdzewnej i tym samym odpowiedniego urządzenia daje gwarancję skrócenia czasu pracy i uzyskanie wytrzymałej spoiny, która dodatkowo będzie estetycznie wyglądała.

Zainteresowani ofertą?
Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Przewiń do góry