Jakość

Jakość i precyzja

Spółka CONTI Sp. z o.o w 2011 roku opracowała i wdrożyła system zarządzania jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb swoich klientów i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu.

Wdrożony system zarządzania, jakością zgodny jest wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

System Zarządzania Jakością obejmuje następujący zakres:

USŁUGI ŚLUSARSKO-SPAWALNICZE

OBRÓBKA SKRAWANIEM

REMONT MASZYN I URZĄDZEŃ

znaki certyfikacji Q&R_291 Conti. Jakość i precyzja

Pobierz certyfikaty:

 

OSTATNIE REALIZACJE:

Log In

Create an account